Υπηρεσίες Δικαστηρίων Γιαννιτσών

Υπηρεσίες Δικαστηρίων Γιαννιτσών (Εθν. Αντίστασης 5)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Πρόεδρος 2382025554
Δικαστές 2382025495
Πολιτικό Τμήμα: 2382025496-7
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ (Κουγιουμτζίδη 3)
Εισαγγελέας 2382025553
Αντεισαγγελέας 2382025168
Γ ραμματεία 2382025169
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Κουγιουμτζίδη 3)
Γραμματεία 2382022504
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
Γραμματεία 2382020998