Υπηρεσίες Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης & χρήσιμα τηλέφωνα
Ειρηνοδικείο 2310531960
Πρωτοδικείο 2310541718
Εισαγγελία  Πρωτοδικών 2310507000
 Εφετείο 2310522875
Δικαστήριο Ανηλίκων 2310555082
Διοικητικό Πρωτοδικείο 2310514830
Δ.Σ.Θ. 2310543453
Τμήμα Μητρώου Δ.Σ.Θ. 2310536474
Πταισματοδικείο 2310522021
Εισαγγελία Εφετών 2310528762
Δημόσιος Κατήγορος 2310522021
Διοικητικό Εφετείο 2310536022
 Στρατοδικείο 2310841156