Υπηρεσίες Δικαστηρίων Αθηνών

Υπηρεσίες Δικαστηρίων Αθηνών & χρήσιμα τηλέφωνα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 2103614289 -90
Τμήμα Μητρώου Δ.Σ.Α. 2103398133
Αρειος Πάγος 2106411845-859
Ελεγκτικό Συνέδριο 2103619851
Πρωτοδικείο 2103247494
Συμβούλιο Επικράτειας 2105236965-8
 ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2103243093
Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 2106591546
Νομικό Βήμα (Ακαδημίας 60) 2103611830
Εισαγγελία Αρείου Πάγου 2106411845-859
 Εφετείο 2105232360
Εισαγγελία Εφετών 2105232220
Εισαγγελία Πρωτοδικών 2105222640
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών 2103637191
 Υπουργείο Δικαιοσύνης 2105225903