ΕΦΕΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1 Αθηνών 2106404000
2 Αιγαίου (Σύρος) 2281088045
3 Δωδεκανήσου (Ρόδος) 2241028906
4 Θεσσαλονίκης 2310507000
5 Θράκης (Κομοτηνή) 2531023368
6 Ιωαννίνων 2651025294
7 Κέρκυρας 2661030686
8 Κρήτης (Χανιά) 2281043618
9 Λάρισας 2410535916
10 Ναυπλίου 2752027618
11 Πατρών 2610324808
12 Πειραιώς 2104186001