May 23

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24-5-2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24-5-2016
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 20.5.2016
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τηνΤρίτη24 Μαΐου 2016 και ώρα 11.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα:
– Ασφαλιστικό. Απόφαση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

June 14

Παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, έως 30-09-2016

Παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, έως 30-09-2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), που συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

June 7

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ/06/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε στην Αθήνα για να αποτιμήσει τα δεδομένα μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου και να καθορίσει την περαιτέρω στάση του Δικηγορικού σώματος, κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις:

– Πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων έως και τις 17 Ιουνίου 2016 με το ισχύον πλαίσιο χορήγησης αδειών.

– Στοχευμένες δράσεις από τις 18 Ιουνίου 2016, με αποχή από:

Διοικητικές υποθέσεις φορολογικές, τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής)

Ποινικές υποθέσεις, φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές

Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής),

Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης και Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή).

Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΕΟΠΠΥ όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ είναι ενάγων ή αιτών ή ανακόπτων

– Άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά των διοικητικών πράξεων, που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου, προκειμένου να διαγνωστεί δικαστικά η αντισυνταγματικότητά του (προσβολή των εκδοθησόμενων κανονιστικών πράξεων ενώπιον του ΣτΕ, και υποστήριξη των συναδέλφων κατά την άσκηση ατομικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά ατομικών πράξεων).
– Αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων, κ.λπ.).

Τέλος, η Ολομέλεια εμμένει στην θέση της για την ικανοποίηση των προτάσεων – αιτημάτων – διεκδικήσεων του σώματος, όπως τέθηκαν στον Υπουργό από τη Συντονιστική Επιτροπή.

May 31

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ 3-6-2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 30.5.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 3 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) ( οδός Νίκης, αριθ. 4), με θέματα:

1) Ασφαλιστικό. Απόφαση
2) Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

May 30

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ 25-5-2016 – ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ 25-5-2016 – ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Μετά τη χτεσινή συνάντηση και συζήτηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων με τον Κατρούγκαλο προέκυψαν τα εξής:
– δέσμευση του Υπουργού για παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 έως την 31-12-2016
– κατάργηση με νόμο της υποχρέωσης καταβολής παραβόλων προαγωγής (Παρ Εφεταις- Παρ Αρειω Παγω)
– απέρριψε τις δύο από τις τρεις προτεινόμενες τροπολογίες στο ασφαλιστικό
– μόνο την τροπολογία που αφορά την δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικού επαγγελματικού ταμείου σε αντικατάσταση του Επικουρικού βλέπει κατ αρχήν θετικά
– δεν υπάρχει περίπτωση υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για όσους δεν έκαναν σχετική αίτηση έως την 17-10-2015
– νέα τροπολογία που θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες μετά από απαίτησητων θεσμών, όπως δήλωσε ο Κατρούγκαλος, αλλάζει προς το χειρότερο το ήδη ψηφισθέν ασφαλιστικό και συγκεκριμένα: τα 4 έτη εκπτώσεων ασφαλιστικών εισφορών 2017 – 2010 γίνονται 3, το υψηλό ποσοστό έκπτωσης εισφορών 50% θα δίνεται στους έχοντες εισόδημα κάτω των 10.000 € αντί των 13.000 € με αντίστοιχη μείωση στο εισοδηματικό κριτήριο και για όσους θα έχουν εισόδημα άνω των 10.000 €, οι όποιες εκπτώσεις στους έχοντες εισόδημα κάτω των 5.000 € θα αποτελούν ασφαλιστική οφειλή την οποία θα εξοφλήσουν στο τέλος του ασφαλιστικού βίου ή μετά την συμπλήσωση 15 ετών ασφάλισης

πηγή: dikigorosdramas

May 13

Απόφαση Ολομέλειας συνέχιση αποχής έως και 24-5-2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 12/5/2016
Συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των Δικηγόρων έως και τις 24 Μαΐου 2016

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη, 12/5/2016 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την προεδρία του Προέδρου της Β. Αλεξανδρή, αποτίμησε τις εξελίξεις, μετά την εσπευσμένη ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού νόμου στη Βουλή και υιοθετώντας την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφάσισε τα εξής:
Την δημόσια καταγγελία του ψηφισθέντος νόμου, επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω νόμος: α)αντιβαίνει το Σύνταγμα και την Ευρωπαική δημόσια τάξη β) αγνοεί την φοροδοτική και εισφοροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων δικηγόρων – ελευθέρων επαγγελματιών και οδηγεί σε επαχθή, μη βιώσιμη, φορολογική και εισφοροδοτική επιβάρυνσή τους, γ) δεν κατοχυρώνει, ως έδει, αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δ) δεν διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα ασφαλιστικών εισφορών και παροχών, ε) δεν θεμελιώθηκε σε αναλογιστική μελέτη για την τεκμηρίωση του επαχθούς ασφαλιστικού συστήματος.
Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά των διοικητικών πράξεων, που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου, προβάλλοντας την αντισυνταγματικότητά του.
Την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του νέου νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων, κ.λπ.)
Με δεδομένη τη δημόσια εκπεφρασμένη δέσμευση του υπουργού Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την 8.5.2016, σχετικά με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και αφορούσαν τους δικηγόρους-ελεύθερους επαγγελματίες, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ζητεί την άμεση υιοθέτηση και νομοθέτηση αυτών και συγκεκριμένα: α) την κατάργηση της υποχρέωσης των νέων ασφαλισμένων να επιστρέψουν τα ποσά των “εκπτώσεων” που τους παρέχονται για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης, β) τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικού ταμείου, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής και γ) τη δυνατότητα επιστροφής (ή συμψηφισμού με τις εισφορές του επομένου έτους) των τυχόν επιπλέον καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.
Εξέφρασε την πολιτική αποδοκιμασία της προς τους βουλευτές δικηγόρους που υπερψήφισαν τον ως άνω, κατάφωρα αντισυνταγματικό ασφαλιστικό-φορολογικό νόμο.

Κατόπιν τούτων η Ολομέλεια αποφάσισε τη συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των Δικηγόρων έως και τις 24 Μαΐου 2016.
Το πλαίσιο των αδειών αποφασίζεται να διαμορφωθεί ως εξής:
Παραγραφές – Προθεσμίες
Για τις ποινικές υποθέσεις:
Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)
στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.
Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
Συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων όπου έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Καταθέσεις αγωγών και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων καθώς και ενδίκων μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠολΔ) και εκτός των Διαταγών Πληρωμής.
Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
Προσθήκες
Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
Κλήσεις – Προσδιορισμοί
Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (μόνο προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες)

May 11

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΝ 12-5-2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 9.5.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:
1) Ασφαλιστικό – εξελίξεις – αποτίμηση
2) Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

May 9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 14-5-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 14-5-2016 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα 06.05.2016 στην έδρα του ΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα:
Παράταση της αποχής δικηγόρων έως 14.05.2016.
Αποστολή επιστολής προς όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Αυτοπρόσωπη παράσταση προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη Βουλή το Σάββατο 07.05.2016.

NEWER OLDER 1 2 12 13