February 27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Δικηγόρων, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 πρέπει να υποβάλετε στον Δικηγορικό Σύλλογο δήλωση, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στην ίδια διάταξη και να καταβάλετε την εισφορά σας για το έτος 2015, όπως αυτή καθορίσθηκε με τη με αριθμ. 207(θέμα 7ο)/01.10.2014 απόφαση του Δ.Σ.Ε.
Με την παρούσα σας αποστέλλουμε και φόρμα προς συμπλήρωση της Δήλωσης έτους 2015.
Η ειλικρίνεια της δήλωσης θα κριθεί από την πρωτοβάθμια Επιτροπή Μητρώου που λειτουργεί στο Σύλλογο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 129 του Κώδικα Δικηγόρων. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε και να σας επιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι εάν δεν υποβληθεί η παραπάνω δήλωση μέχρι τις 30.06.2015, όπως ορίζεται στον Κώδικα Δικηγόρων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαγραφή σας από το Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου και την ανάκληση της Υ.Α., με την οποία διορισθήκατε ως δικηγόρος.
Βάσει της προαναφερόμενης απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ε. οι ετήσιες εισφορές καθορίσθηκαν ως εξής :
Ετήσια εισφορά για τους Δικηγόρους παρά Πρωτοδίκαις : 20,00 €
Ετήσια εισφορά για τους Δικηγόρους παρ’ Εφέταις : 30,00 €
Ετήσια εισφορά για τους Δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω : 50,00 €
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ Κ. ΓΑΪΣΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΡ. ΙΑΚΩΒΑΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

February 25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως παρατείνεται η υποχρέωση καταβολής των εισφορών ΤΝ και ΤΥΔΕ (ΕΤΑΑ) μέχρι και την 30/04/2015.

January 19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΔΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ                                                                         

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ           

Σωµατείο µη κερδοσκοπικού

Χαρακτήρα    

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα                                                                                                        

Τηλ 210-8822076 Φαξ 210-8822914

Email: info@lede.gr                                                                                                                        

                                                                                                                                                    Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014

                                                                                                                                                                 Αριθ, πρωτ. 2206

                Προς

  • όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους – μέλη του ΛΕΔΕ
  • την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
  • όλα τα μέλη του ΛΕΔΕ

                                                                                                                    Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας υπενθυµίζουµε ότι µέχρι την 31-12-2014 θα πρέπει να καταβληθούν οι συνδροµές προς το ΛΕΔΕ για την Γ΄ τετραµηνιαία δόση έτους 2014, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 136,00 ευρώ ανά µέλος (4 µήνες Χ  34,00 ευρώ).

 

Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόµενο της καθυστέρησης της καταβολής των προς το ΛΕΔΕ συνδροµών, παρακαλούµε να φροντίσετε για την τακτοποίηση των οφειλών σας, προκειµένου να αποφύγουµε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11, παρ 1γ του Καταστατικού του ΛΕΔΕ, περί διαγραφής των µελών λόγω οφειλών.

 

Επίσης υπενθυµίζουµε ότι υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των προς το ΛΕΔΕ οφειλών σε δόσεις µε τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο site  του ΛΕΔΕ.

 

Τέλος παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του ΛΕΔΕ καθώς και η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, να ενημερώσουν άμεσα τα µέλη τους, που είναι και μέλη του ΛΕΔΕ για όλα τα παραπάνω με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με όποιο άλλο τρόπο θεωρούν αναγκαίο.  

 

 

                                                                                                              Με εντολή του Διοικητικού Συµβουλίου του ΛΕΔΕ

Η Διευθύντρια του ΛΕΔΕ  

                                                                                                                                          ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

  Each product writemypaper4me.org/ may appeal to each customer differently.

January 9

ΛΕΑΔΕ : ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του ΛΕΑΔΕ που οριστεί για την 12/01/2015 αναβάλλεται και η επαναληπτική ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 21/01/2015 και ώρα 10:00 πμ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου με τα ίδια θέματα.

Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. :
1) Άϊκος Γεώργιος
2) Γκιούρος Φίλιππος
3) Μούλα Δανάη
4) Μπόγιας Αργύρης
5) Πατετσίνης Αθανάσιος
6) Τουφεγγοπούλου Κατερίνα
7) Χατζηχαρίση Μαίρη

Για Ε.Ε. :
1) Γερογιάννη Έλενα
2) Καρακελίδης Δαμιανός
3) Ούρδα Ευθαλία

January 9

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας λόγω εκλογών
ορίστηκε σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν τις εκλογές και τρεις μετά,  ήτοι από
21/01/2015 ως 28/01/2015 μετά από σημερινή διευκρινιστική εγκύκλιο.
                                                                                                  TO Δ.Σ.
January 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Προέδρου του Δ.Σ.Α και της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Βασίλη Αλεξανδρή, και του Φορολογικού Συμβούλου του Δ.Σ.Α και της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Στάθη Μπακάλη, υπεγράφη σήμερα από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Σαββαΐδου, εγκύκλιος, με την οποία επιλύονται τα εκκρεμή ζητήματα ως προς τον χρόνο έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων.

Κατ’ αρχάς, σε συνέχεια του με Α.Π. Δ12Α 1054299ΕΞ2014/26.3.2014 εγγράφου, γίνεται δεκτό ότι και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από τους Δικηγόρους κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2014 έως 30.6.2014 και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής (δηλαδή της χρήσης 2013).

Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, γίνεται δεκτό ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων, που αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία, που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας, ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αυτού (δηλαδή του φορολογικού έτους 2014).

Εφ’ εξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 περ. γ’ του Ν. 4172/2013, θα ισχύουν τα εξής:

α. Όσον αφορά στα «αποϋλοποιημένα» ένσημα, που καταβάλλονται διά της έκδοσης του οικείου γραμματίου προκαταβολής, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, αυτά εκπίπτουν στον χρόνο πραγματικής καταβολής τους, δηλαδή στον χρόνο, κατά τον οποίο εκδόθηκε το ως άνω γραμμάτιο.
β. Όσον αφορα στα «κινητά» ένσημα, τα οποία έχουν αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους και τα οποία επικολλώνται στο οικείο ασφαλιστικό βιβλιάριο, αυτά αποτελούν δαπάνη του ιδίου φορολογικού έτους με ημερομηνία 31/12.
γ. Τέλος, η χρηματική διαφορά, που προκύπτει μεταξύ του ύψους των αγορασθέντων ενσήμων (αποϋλοποιημένων»- «κινητών») και του συνολικού ύψους της ασφαλιστικής υποχρέωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατ’ έτος από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτει στον χρόνο πραγματικής καταβολής της, δηλαδή στον χρόνο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική κατάθεση στο λογαριασμό του ασφαλιστικού φορέα.

Ο Δ.Σ.Α και η Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ευχαριστούν θερμώς την κ. Σαββαΐδου για την ανταπόκριση στα εύλογα και δίκαια αιτήματα των Συναδέλφων και επαναλαμβάνουν τη δεδηλωμένη πρόθεσή τους να στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια εξορθολογισµού του φορολογικού συστήματος.

January 7

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να υποβάλουν στη γραμματεία του Δ.Σ.Ε. το αργότερο έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ή ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ για το διορισμό Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
                                               Εκ του Δ.Σ.

Some may buy one product, others may buy another product, https://writemypaper4me.org/ and ideally, most customers will return to purchase multiple products.

January 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της ολομέλειας που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 30/12/2014

αποφασίστηκε η αναστολή της αποχής, από 31/12/2014 λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Το Δ.Σ.

December 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Σας παραθέτουμε το από 05/12/2014 Δελτίο Τύπου της σχετικής απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία αποφασίστηκε η πανελλαδική αποχή διαρκείας από τα καθήκοντά μας από Δευτέρα 08/12/2014, καθώς και το νέο πλαίσιο χορήγησης αδειών.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5/12/2014

Πανελλαδική αποχή διαρκείας από Δευτέρα 8/12/2014 – Αποφάσεις της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας µετά το πανελλαδικό δηµοψήφισµα των δικηγόρων – Το πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Η Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας που συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, χαιρέτησε ως νίκη των δηµοκρατικών διαδικασιών και των Δικηγόρων, το αποτέλεσµα του Δικηγορικού δηµοψηφίσµατος που διενεργήθηκε στις 2 και 3 Δεκεµβρίου σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Οµόθυµα η Ολοµέλεια εκτιµά ότι η βούληση των 23.000 Δικηγόρων που προσήλθαν πανελλαδικά στις κάλπες και αποδοκίµασαν µε ποσοστό 93% το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκρίνοντας ως μορφή κινητοποίησης την αποχή διαρκείας, είναι σαφής και δεσμευτική για τα όργανα του Δικηγορικού Σώματος.

«Το δηµοψήφισµα ένωσε θεσµικά όλους τους Δικηγόρους και τους Δικηγορικούς Συλλόγους», τόνισε στην εισαγωγική οµιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α και της Ολοµέλειας, Βασίλης Αλεξανδρής. «Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος», συµπλήρωσε «και η συντριπτική καταδίκη του επίµαχου νοµοσχεδίου από το σύνολο των Ελλήνων Δικηγόρων, αποτελεί την ηχηρή, καθαρή και ανεπίδεκτη αµφισβήτησης απάντηση του Δικηγορικού Σώµατος στην προκλητική προώθηση του ν/σ του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης». Επανέλαβε δε πως η στάση των Δικηγόρων στο ζήτηµα αυτό αφορά κυρίως τη κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Ολοµέλειας ενηµέρωσε το Σώµα, ότι η Συντονιστική Επιτροπή των δικηγόρων, ανταποκρινόµενη σε πρόσκληση του Υπουργού Δικαιοσύνης είχε το πρωί συνάντηση µιάµισης ώρας µαζί του, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε το νοµοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή, µετά και το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει το νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Κανονισµού της Βουλής. Παράλληλα ζήτησε να συσταθεί νέα νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, µε τη συµµετοχή και εκπροσώπων του Δικηγορικού Σώµατος, προκειµένου να συνταχθεί και να επανακατατεθεί το νοµοσχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης µολονότι δεν δέχθηκε την πρόταση αυτή, κάλεσε τους Δικηγόρους σε διάλογο µέχρι την έναρξη της συζήτησης του επίµαχου νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.

Παρά το γεγονός ότι το Δικηγορικό Σώµα έχει ήδη εκφράσει από τις 28 Αυγούστου αναλυτικά τις θέσεις του επί του επίµαχου νοµοσχεδίου οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη, η Ολοµέλεια των Προέδρων εξουσιοδότησε την Συντονιστική Επιτροπή να συµµετάσχει στο διάλογο µε βάση τις θέσεις αυτές και να ενηµερώσει το Σώµα όταν υπάρξει κάποια ουσιαστική µεταβολή θέσεων εκ µέρους του υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να επανακαθορίσει τη στάση της.

Στη συνεδρίαση τους, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, επαναβεβαίωσαν επίσης το πλαίσιο της χορήγησης των αδειών κατά τη περίοδο της αποχής .

Η αποχή διαρκείας εκκινεί από την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκεµβρίου 2014.

Το πλαίσιο της χορήγησης αδειών έχει ως εξής :

 

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά) – Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  • Παραγραφές – Προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις προσωρινών διαταγών – Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή
  • Κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων με τις διατάξεις του νόμου 4161/13
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήµερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφouς η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ηµεροµηνία της νέας δικασίµου.

 

 

 

December 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 
     Σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4194/2013 (Νέος Κώδικας Δικηγόρων) και κατόπιν της από 21/11/2014 απόφαση της Ολομέλειας  των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που έλαβε χώρα στην Αθήνα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας καλεί τους δικηγόρους όλης της χώρας, όπως συμμετάσχουν σε δημοψήφισμα, προκειμένου να δηλώσουν αφενός τη συμφωνία ή μη στο κατατεθέν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής  Δικονομίας και
αφετέρου το είδος και τη μορφή των κινητοποιήσεων.
    Το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στα γραφεία κάθε Δικηγορικού Συλλόγου στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014.
 
                                                                                 Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και
                                                                                       της Συντονιστικής Επιτροπής       
  
                                                                                           Βασίλειος Αλεξανδρής
  
       Ο Δικηγορικός Σύλλογος Έδεσσας με απόφαση του Δ.Σ., καλεί τα μέλη του όπως
 
συμμετάσχουν στο ανωτέρω δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη 2
 
Δεκεμβρίου 2014 και από 9:00π.μ. μέχρι 3:00μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου,
 
Βέροιας 1 Έδεσσα.
 
 
 
 
 
            Η Πρόεδρος                                                                         Η Γεν. Γραμματέας
 
    ΛΕΜΟΝΙΑ Κ. ΓΑΪΣΙΔΟΥ                                                        ΑΡΓΥΡΩ Χ. ΙΑΚΩΒΑΚΗ
 

 

NEWER OLDER 1 2 11 12 13