ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Όπως, ήδη, σας έχουμε ενημερώσει με σχετικές ανακοινώσεις, με την από 15.11.2014 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αποφασίστηκε η τριήμερη αποχή από τα καθήκοντα των δικηγόρων, από 19.11.2014 μέχρι και 21.11.2014 (ίδετε συνημμένο για το πλαίσιο χορήγησης αδειών).

Με την από  21.11.2014 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφασίσθηκε η συνέχιση της αποχής των δικηγόρων όλης της χώρας από τα καθήκοντά τους, από την 25.11.2014 μέχρι και την 05.12.2014, καθώς και η διενέργεια δημοψηφίσματος την 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, με βάση το άρθρο 138 του νέου Κώδικα Δικηγόρων, λόγω της αιφνίδιας κατάθεσης του ν/σ για τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης (ίδετε συνημμένη απόφαση), απόφαση που επικύρωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Με την από 25.11.2014 απόφαση της Συντονιστικής  Επιτροπής αποφασίσθηκε ο τρόπος διεξαγωγής του εν λόγω δημοψηφίσματος, καθώς και η τελική μορφή των ερωτημάτων, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από το συνημμένο έγγραφο (ίδετε απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής).

Οι βασικές αντιρρήσεις του κλάδου μας για το ν/σ που έχει κατατεθεί περιλαμβάνονται σε συνημμένο με το παρόν έγγραφο. Επίσης, σας αποστέλλουμε την με αριθμό 11/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επί του σχεδίου του κώδικα, την αιτιολογική έκθεση του ν/σ, καθώς και το ίδιο το ν/σ.

Όλα τα παραπάνω τίθενται στη διάθεσή σας για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή σας και την διαμόρφωση της τελικής απόφασής σας επί των ερωτημάτων του δημοψηφίσματος, το οποίο για το Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσας θα διεξαχθεί στα γραφεία του, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και από ώρα 9:00 π.μ. μέχρι και 15:00 μ.μ..

Παρακαλούνται οι κ.κ. συνάδελφοι να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα, που διενεργείται για πρώτη φορά, δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος, που άπτεται στην εν γένει πορεία του δικηγορικού λειτουργήματος.

ΤΟ Δ.Σ.