ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Σας παραθέτουμε το από 05/12/2014 Δελτίο Τύπου της σχετικής απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία αποφασίστηκε η πανελλαδική αποχή διαρκείας από τα καθήκοντά μας από Δευτέρα 08/12/2014, καθώς και το νέο πλαίσιο χορήγησης αδειών.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5/12/2014

Πανελλαδική αποχή διαρκείας από Δευτέρα 8/12/2014 – Αποφάσεις της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας µετά το πανελλαδικό δηµοψήφισµα των δικηγόρων – Το πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Η Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας που συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, χαιρέτησε ως νίκη των δηµοκρατικών διαδικασιών και των Δικηγόρων, το αποτέλεσµα του Δικηγορικού δηµοψηφίσµατος που διενεργήθηκε στις 2 και 3 Δεκεµβρίου σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Οµόθυµα η Ολοµέλεια εκτιµά ότι η βούληση των 23.000 Δικηγόρων που προσήλθαν πανελλαδικά στις κάλπες και αποδοκίµασαν µε ποσοστό 93% το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκρίνοντας ως μορφή κινητοποίησης την αποχή διαρκείας, είναι σαφής και δεσμευτική για τα όργανα του Δικηγορικού Σώματος.

«Το δηµοψήφισµα ένωσε θεσµικά όλους τους Δικηγόρους και τους Δικηγορικούς Συλλόγους», τόνισε στην εισαγωγική οµιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α και της Ολοµέλειας, Βασίλης Αλεξανδρής. «Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος», συµπλήρωσε «και η συντριπτική καταδίκη του επίµαχου νοµοσχεδίου από το σύνολο των Ελλήνων Δικηγόρων, αποτελεί την ηχηρή, καθαρή και ανεπίδεκτη αµφισβήτησης απάντηση του Δικηγορικού Σώµατος στην προκλητική προώθηση του ν/σ του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης». Επανέλαβε δε πως η στάση των Δικηγόρων στο ζήτηµα αυτό αφορά κυρίως τη κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Ολοµέλειας ενηµέρωσε το Σώµα, ότι η Συντονιστική Επιτροπή των δικηγόρων, ανταποκρινόµενη σε πρόσκληση του Υπουργού Δικαιοσύνης είχε το πρωί συνάντηση µιάµισης ώρας µαζί του, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε το νοµοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή, µετά και το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει το νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Κανονισµού της Βουλής. Παράλληλα ζήτησε να συσταθεί νέα νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, µε τη συµµετοχή και εκπροσώπων του Δικηγορικού Σώµατος, προκειµένου να συνταχθεί και να επανακατατεθεί το νοµοσχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης µολονότι δεν δέχθηκε την πρόταση αυτή, κάλεσε τους Δικηγόρους σε διάλογο µέχρι την έναρξη της συζήτησης του επίµαχου νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.

Παρά το γεγονός ότι το Δικηγορικό Σώµα έχει ήδη εκφράσει από τις 28 Αυγούστου αναλυτικά τις θέσεις του επί του επίµαχου νοµοσχεδίου οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη, η Ολοµέλεια των Προέδρων εξουσιοδότησε την Συντονιστική Επιτροπή να συµµετάσχει στο διάλογο µε βάση τις θέσεις αυτές και να ενηµερώσει το Σώµα όταν υπάρξει κάποια ουσιαστική µεταβολή θέσεων εκ µέρους του υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να επανακαθορίσει τη στάση της.

Στη συνεδρίαση τους, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, επαναβεβαίωσαν επίσης το πλαίσιο της χορήγησης των αδειών κατά τη περίοδο της αποχής .

Η αποχή διαρκείας εκκινεί από την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκεµβρίου 2014.

Το πλαίσιο της χορήγησης αδειών έχει ως εξής :

 

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά) – Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  • Παραγραφές – Προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις προσωρινών διαταγών – Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή
  • Κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων με τις διατάξεις του νόμου 4161/13
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήµερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφouς η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ηµεροµηνία της νέας δικασίµου.