ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με απόφαση της ολομέλειας που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 30/12/2014

αποφασίστηκε η αναστολή της αποχής, από 31/12/2014 λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Το Δ.Σ.