ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΔΕ


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ                                                                         

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ           

Σωµατείο µη κερδοσκοπικού

Χαρακτήρα    

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα                                                                                                        

Τηλ 210-8822076 Φαξ 210-8822914

Email: info@lede.gr                                                                                                                        

                                                                                                                                                    Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014

                                                                                                                                                                 Αριθ, πρωτ. 2206

                Προς

  • όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους – μέλη του ΛΕΔΕ
  • την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
  • όλα τα μέλη του ΛΕΔΕ

                                                                                                                    Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας υπενθυµίζουµε ότι µέχρι την 31-12-2014 θα πρέπει να καταβληθούν οι συνδροµές προς το ΛΕΔΕ για την Γ΄ τετραµηνιαία δόση έτους 2014, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 136,00 ευρώ ανά µέλος (4 µήνες Χ  34,00 ευρώ).

 

Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόµενο της καθυστέρησης της καταβολής των προς το ΛΕΔΕ συνδροµών, παρακαλούµε να φροντίσετε για την τακτοποίηση των οφειλών σας, προκειµένου να αποφύγουµε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11, παρ 1γ του Καταστατικού του ΛΕΔΕ, περί διαγραφής των µελών λόγω οφειλών.

 

Επίσης υπενθυµίζουµε ότι υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των προς το ΛΕΔΕ οφειλών σε δόσεις µε τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο site  του ΛΕΔΕ.

 

Τέλος παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του ΛΕΔΕ καθώς και η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, να ενημερώσουν άμεσα τα µέλη τους, που είναι και μέλη του ΛΕΔΕ για όλα τα παραπάνω με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με όποιο άλλο τρόπο θεωρούν αναγκαίο.  

 

 

                                                                                                              Με εντολή του Διοικητικού Συµβουλίου του ΛΕΔΕ

Η Διευθύντρια του ΛΕΔΕ  

                                                                                                                                          ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ