ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε πως παρατείνεται η υποχρέωση καταβολής των εισφορών ΤΝ και ΤΥΔΕ (ΕΤΑΑ) μέχρι και την 30/04/2015.