ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Δικηγόρων, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 πρέπει να υποβάλετε στον Δικηγορικό Σύλλογο δήλωση, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στην ίδια διάταξη και να καταβάλετε την εισφορά σας για το έτος 2015, όπως αυτή καθορίσθηκε με τη με αριθμ. 207(θέμα 7ο)/01.10.2014 απόφαση του Δ.Σ.Ε.
Με την παρούσα σας αποστέλλουμε και φόρμα προς συμπλήρωση της Δήλωσης έτους 2015.
Η ειλικρίνεια της δήλωσης θα κριθεί από την πρωτοβάθμια Επιτροπή Μητρώου που λειτουργεί στο Σύλλογο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 129 του Κώδικα Δικηγόρων. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε και να σας επιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι εάν δεν υποβληθεί η παραπάνω δήλωση μέχρι τις 30.06.2015, όπως ορίζεται στον Κώδικα Δικηγόρων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαγραφή σας από το Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου και την ανάκληση της Υ.Α., με την οποία διορισθήκατε ως δικηγόρος.
Βάσει της προαναφερόμενης απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ε. οι ετήσιες εισφορές καθορίσθηκαν ως εξής :
Ετήσια εισφορά για τους Δικηγόρους παρά Πρωτοδίκαις : 20,00 €
Ετήσια εισφορά για τους Δικηγόρους παρ’ Εφέταις : 30,00 €
Ετήσια εισφορά για τους Δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω : 50,00 €
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ Κ. ΓΑΪΣΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΡ. ΙΑΚΩΒΑΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ