ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΕΑΔΕ


ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΕΑΔΕ

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 14/04/2015
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : 18/04/2015

ΤΙΜΗ : 265,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΥΛΑ