ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΑΝ – ΤΕΑΔ και ΤΥΔΕ του έτους 2014 μέχρι την 30.06.2015.

Το Δ.Σ.