ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ


Ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, σας γνωρίζουμε ότι

αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την

διενέργεια του και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτό, δηλαδή από 30 Ιουνίου

μέχρι και 8 Ιουλίου 2015.

Το Δ.Σ.