ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι, ήδη από σήμερα Πέμπτη 10/09/2015, η

εισαγγελία παραδίδει τους διορισμούς στους Δικαστικούς

Αντιπροσώπους.

Το Δ.Σ.