Δυνατότητα καταβολής του αντίτιμου των γραμματίων είσπραξης στην Εθνική Τράπεζα


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Έδεσσας ενημερώνει τα μέλη του ότι παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του αντίτιμου των γραμματίων είσπραξης που επιθυμούν να εκδώσουν στο λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 34048047673 και ΙΒΑΝ GR2201103400000034048047673.
Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται για την αγορά ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ, δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου), παραβόλων δημοσίου (μήνυσης κλπ), τα οποία ο Σύλλογος είναι αναγκασμένος να προμηθεύεται με μετρητά από τη Δ.Ο.Υ. Έδεσσας.
Διευκρινίζεται επίσης ότι οι κρατήσεις που πρέπει να καταβάλλονται στο Δικηγορικό Σύλλογο αναγράφονται στη δεύτερη στήλη του παραρτήματος του Κώδικα Δικηγόρων που επισυνάπτεται, καθώς και ότι μόνον τα εγγεγραμμένα-μέλη του ΛΕΔΕ θα πρέπει να καταβάλουν την εισφορά που αντιστοιχεί σε κάθε γραμμάτιο στην υπάλληλο του Συλλόγου σε μετρητά.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας προτείνεται η καταβολή του ακριβούς αντιτίμου των εκάστοτε γραμματίων είσπραξης, με την αναγραφή του ονόματός σας στην αιτιολογία κατάθεσης και η επίδειξη στη συνέχεια του αποδεικτικού κατάθεσης στην υπάλληλο του Συλλόγου για την έκδοση του γραμματίου.
Χωρίς την επίδειξη αποδεικτικού κατάθεσης δεν θα εκδίδεται γραμμάτιο.
Η ίδια δυνατότητα υπάρχει επίσης και για τους συναδέλφους που έχουν οφειλές προς το Σύλλογο. Μπορούν με μεταφορά στον ανωτέρω λογαριασμό να προβούν στην εξόφλησή τους.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι εξετάστηκε η δυνατότητα τοποθέτησης μηχανήματος αποδοχής καρτών POS στο γραφείο του Συλλόγου, πλην όμως η είσπραξη ποσοστιαίας προμήθειας από την τράπεζα σε κάθε συναλλαγή καθιστά κάτι τέτοιο απαγορευτικό, διότι τα ποσά που εισπράττουμε αποτελούν φόρο και εισφορές ασφαλιστικών ταμείων, ενώ και το ποσό που αναλογεί στο Σύλλογο είναι ήδη πολύ μικρό και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μικρότερο της προμήθειας.
Αν υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους Δικηγορικούς Συλλόγους ώστε να μην εισπράττεται προμήθεια, η τοποθέτηση μηχανήματος POS αποτελεί μία εκ των επομένων ενεργειών μας.

ΤΟ ΔΣ
6-11-2013 πινακας δικ. αμοιβων (1) (2)