ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΝ 12-5-2016


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 9.5.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:
1) Ασφαλιστικό – εξελίξεις – αποτίμηση
2) Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ