ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ 3-6-2016


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 30.5.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 3 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) ( οδός Νίκης, αριθ. 4), με θέματα:

1) Ασφαλιστικό. Απόφαση
2) Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ