Υπηρεσίες Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης


Υπηρεσίες Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης & χρήσιμα τηλέφωνα

Ειρηνοδικείο
2310531960
Πρωτοδικείο
2310541718
Εισαγγελία  Πρωτοδικών
2310507000
 Εφετείο
2310522875
Δικαστήριο Ανηλίκων
2310555082
Διοικητικό Πρωτοδικείο
2310514830
Δ.Σ.Θ.
2310543453
Τμήμα Μητρώου Δ.Σ.Θ.
2310536474
Πταισματοδικείο
2310522021
Εισαγγελία Εφετών
2310528762
Δημόσιος Κατήγορος
2310522021
Διοικητικό Εφετείο
2310536022
 Στρατοδικείο
2310841156