ΕΦΕΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


1
Αθηνών
2106404000
2
Αιγαίου (Σύρος)
2281088045
3
Δωδεκανήσου (Ρόδος)
2241028906
4
Θεσσαλονίκης
2310507000
5
Θράκης (Κομοτηνή)
2531023368
6
Ιωαννίνων
2651025294
7
Κέρκυρας
2661030686
8
Κρήτης (Χανιά)
2281043618
9
Λάρισας
2410535916
10
Ναυπλίου
2752027618
11
Πατρών
2610324808
12
Πειραιώς
2104186001